สำหรับท่านมีความประสงค์ที่จะมาพักสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสมควร กฤตพิทยบูรณ์ ( โต้ง )
24/3 หมู่ 3 ต.แม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-1627-1999 , 0-1825-2552
หวังว่าคงได้รับใช้ท่านครับผม