หลีกหนีความจำเจ

สภาพสังคมปัจจุบันก็เป็นที่รู้กันดีว่า มีความสับสนวุ่นวายมากมายเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทำงาน ปัญหาสังคม สภาพแวดล้อมที่แออัดยัดเยียด ซึ่งทำให้เราเกิดความตึงเครียดได้ง่าย ๆแต่เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ที่จะหลีกหนีไปได้
โดยตลอด ดังนั้นภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ เราจึงควรที่หาโอกาศและเวลาในการที่จะออกมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค
ต่อสภาพจิตใจของเรา เพื่อมาเติมเต็มความสดชื่น เพื่อความพร้อมในการดำรงค์ชีวิตของเราให้มีความสุขตลอดไป
ดังนั้น ท่านจึงควรหลีกหนีความจำเจ เอาความขมขื่น ความเครียด มาทิ้งไว้ที่แพของเรา แล้วกลับบ้านไปด้วยสมรรถนะที่ดี
พร้อมที่จะประกอบการงานต่อไป เป็นกำลังของครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป
เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แพศรีสวัสดิ์ จะได้บริการท่าน เพื่อทำให้ท่านได้มีความสดชื่นต่อไป

HOME