บรรยากาศการตกปลาที่ท่านจะได้สัมผัสเมื่อท่านมา ล่องแพ ท่องเที่ยว และตกปลาครับ